5 Liter Steril Hånddesinfeksjon

Steril Hånddesinfeksjon- 5 liter

  • Artnr: 2018
  • Vekt, kg: 0
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Innholder: Alkohol denat, Vann, Karbomer, PEG-/ glyserylkokoat, etanolamin.

Meget brannfarlig væske og damp. Oppbevares utilgjengelig for barn.Holdes vekk fra varme, gnist, åpen ild, varme overflater. Røyking forbudt.Hold beholderen tett lukket.Oppbevares på et godt ventilrt sted. Hold kjølig.

Totalsum:
    Til kassen